Cụm 4 Đông Khê - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng
Cho thuê oto tự lái 4-7-9 chỗ
0568.556.868
Cho thuê oto tự lái  4-7-9 chỗ
Thuê xe tự lái

Thuê xe tự lái

1.000.000 

900.000 

500.000 

800.000 

700.000 

800.000 

800.000 

800.000 

1.000.000 

1.100.000 

700.000 

1.100.000 

900.000 

Gọi: 056.855.6868